Arnold Bus – regulamin

Regulamin wewnętrzny – Arnold Bus. Obowiązuje od 19.02.2019r.

Właścicielem strony http://arnoldbus.eu jest:

„Gastar” Arnold Gasz ul. Zielona 46, 45-554 Opole. NIP: 7540022428, REGON: 530931343. Tel: +48 609607608 lub +48 607577252. E-mail: biuro.arnoldbus@gmail.com.

Postanowienia ogólne

Wyjazdy międzynarodowe na trasie Polska – Niemcy – Holandia odbywają się codziennie. Wyjazdy z Polski w poniedziałek, wtorek, środę – wyjazdy poranne. W czwartek, piątek, sobotę – wyjazdy wieczorne. Niedziela wyjazd poranny oraz wieczorny. Powroty z Holandii są codziennie wieczorem.

W przypadku większych grup pod jeden wskazany adres (powyżej 6 osób) istnieje możliwość ustalenia indywidualnej godziny wyjazdu oraz ceny.

Rezerwacja miejsca w busie odbywa się: telefonicznie – dzwoniąc na numery +48 609607608 lub +48607577252, wysłanie sms na powyższe numery, wysyłając e-mail z dokładnymi danymi: Imię i Nazwisko, adres skąd, adres, dokąd, data wyjazdu, ilość osób oraz numer kontaktowy (w przypadku e-mail) albo skorzystać z formularza rezerwacji na stronie www.arnoldbus.eu/rezerwacja-online

Potwierdzenie dokonanej rezerwacji odbywa się tego samego dnia i jest uzależnione od ilości wolnych miejsc. Przewoźnik dokonuje rezerwacji według kolejności zgłoszeń. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji na termin żądany przez Pasażera w przypadku braku wolnych miejsc Ostateczne potwierdzenie i omówienie szczegółów podróży odbywa się dzień przed zarezerwowanym przejazdem.

W przypadku braku możliwości przejazdu na skutek awarii pojazdu, kiedy nie ma możliwości kontynuowania jazdy, przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia innego środka transportu w ciągu 12 godzin w zależności od miejsca awarii. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby mikrobusy kursowały zgodnie z ustaleniami, ale z przyczyn obiektywnych (awaria mikrobusu, postoje na granicy, czynniki atmosferyczne i drogowe) nie może tego zagwarantować

Prawa i obowiązki pasażera

Pasażer niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe ma obowiązek zapiąć pasy bezpieczeństwa. W busach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenie tytoniu. Za zanieczyszczenie pojazdu pobierana będzie opłata w wysokości 30€ lub 120zł na rzecz kosztów czyszczenia (np. zabrudzenia pojazdu podczas spożywania posiłków, umyślne zabrudzenia, itp.).

Przewoźnik ma prawo żądać opuszczenia pojazdu w przypadku, gdy pasażer:

– nie przestrzega warunków regulaminu
– znajduje się w stanie nietrzeźwym
– zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych pasażerów
– nie posiada wymaganych dokumentów granicznych
– dopuścił się wykroczeń celno-dewizowych.

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za:

– skutki spowodowane opóźnieniem mikrobusu
– bagaży znajdujących się w mikrobusie
– samowolne oddalenie się pasażera od mikrobusu
– osoby niepełnoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna
– zatrzymanie pasażera przez służby graniczne

Nie ma możliwości przewożenia dzieci na kolanach, tylko w fotelikach do tego przystosowanych. Przewoźnik nie posiada stosownych fotelików i ten obowiązek pozostawia w kwestii pasażera.

Warunki przewożenia bagaży

Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu podróżnego o łącznej wadze 30 kg oraz bagażu podręcznego o gabarytach nieutrudniających podróż innym współpasażerom. Dodatkowe bagaże oraz bagaże o większych gabarytach wymagają dodatkowej opłaty nie mniejszej niż 30€ lub 120zł i jest to uwarunkowane ostateczną decyzją kierowcy busa.

Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.

Bilety oraz cennik usług przewozowych

Przewoźnik w swojej ofercie posiada bilety jednoprzejazdowe i dwuprzejazdowe. Ceny za usługi określone są w walucie PLN oraz EUR i są to ceny brutto. Oferowane są dwie możliwości zakupu biletu na przejazd: 1. Zakup biletu bezpośrednio u kierowcy, dostępne są bilety jednoprzejazdowe jak i dwuprzejazdowe. 2. Zakup biletu na stronie arnoldbus.eu, dostępne bilety jedno i dwuprzejazdowe.

Opłata za bilet zakupiony u kierowcy pobierana jest z góry za wykonaną usługę oraz waluta ceny biletu uzależniona jest od kraju w jakim bilet został zakupiony w Holandii i Niemiec jest to EUR, w Polsce to PLN.

Ceny biletów:

Bilety Cena w Polsce w PLN Cena w Holandii i Niemczech w EUR
Bilet jednoprzejazdowy 300 zł 70 €
Bilet dwuprzejazdowy 560 zł 130 €

Sprzedaż internetowa biletów

Bilety mogą być również nabyte za pośrednictwem strony arnoldbus.eu bez konieczności rejestracji konta w Serwisie poprzez anonimowe konto pod warunkiem wskazania w systemie płatności, imienia i nazwiska Nabywcy biletu, numer telefonu oraz adresu e-mail, na który zostanie przesłany bilet w formacie [pdf ] oraz opcjonalnie danych do faktury VAT.

Zamówiony bilet można opłacić na dwa sposoby:

1 2
Tradycyjny przelew na konto przewoźnika System płatności internetowych przelewy24

Dokonując płatności za pośrednictwem przelewy24 akceptujesz regulamin płatności24, dostępny pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin.

Warunkiem skorzystania z usługi zakupu biletu przez stronę arnoldbus.eu jest zapoznanie się przez Użytkownika z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego postanowień, co oznacza również wyrażenie zgody na warunki w nim zawarte i zobowiązanie się do ich przestrzegania. Zakup biletu bez zaakceptowania
postanowień Regulaminu jest niemożliwy.

Warunkiem realizacji złożonego Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia oraz podanie przez Kupującego adresu e-mail, umożliwiającego potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie

Po wybraniu opcji „Dodaj do koszyka” A następnie” Przejdź do kasy” Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych powinien wpisać dane potrzebne do realizacji zamówienia następnie wybrać sposób płatności. Serwis oferuje dwa sposoby dokonania płatności – 1. tradycyjny przelew na konto bankowe. 2. za pośrednictwem systemu Przelewy24 obsługiwanego przez Operatora Płatności.

Bilety zakupione za pośrednictwem strony internetowej są biletami imiennymi i uprawniają do przejazdu tylko osoby, które dane widnieją na bilecie. W przypadku zamówienia biletu dla innej osoby niż dane podane do realizacji zamówienia, należy wpisać dane osoby w rubryce „Uwagi do zamówienia” W przypadku zakupu biletu dla większej ilości osób również należy wymienić wszystkie osoby w wyżej wymienionej rubryce. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub która z własnej winy nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, na której imię i nazwisko został wystawiony bilet.

Wszystkie bilety zakupione na stronie arnoldbus.eu są ważne i można je wykorzystać przez 3 miesiące od daty zakupu. Po upływie tego terminu bilety tracą ważność i nie podlegają zwrotowi. Zwrot niewykorzystanego biletu można dokonać do 14 dni od daty zakupu bez podania przyczyny. Bilet, na który został zarezerwowany przejazd a nie został wykorzystany nie ma możliwości zwrotu.

Reklamacje i zastrzeżenia

Wszystkie zastrzeżenia oraz reklamacje prosimy kierować pisemnie na adres e-mail – biuro.arnoldbus@gmail.com. Przewoźnik zobowiązuje się do rozpaczania każdej reklamacji w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej otrzymania.

Pasażerowie decydujący się na przejazd z przewoźnikiem ARNOLD BUS zgadzają się z w/w regulaminem bez zastrzeżeń.