Regulamin konkursu 2018

Konkurs fotograficzny „Lato z Arnoldem”

Regulamin: 

 1. Konkurs fotograficzny „Lato z Arnoldem” jest zabawą, skierowaną do wszystkich fanów firmy Arnold Bus. Organizatorem zabawy jest firma Arnold Bus – „Gastar” Arnold Gasz ul. Zielona 46, 45-554 Opole. Zabawa Konkursowa prowadzona będzie za pośrednictwem strony www.arnoldbus.eu i serwisu Facebook.
 2. Czas trwania zabawy: 30.05.2018 – 30.09.2018 – termin na przesyłanie zdjęć. 30.09.2018 – 30.11.2018 – termin na głosowanie wyłaniające zwycięskie zdjęcie.
 3. Warunkiem przystąpienia do zabawy jest przesłanie zdjęcia lub kilku zdjęć zrobionych własnoręcznie w dobrej rozdzielczości o tematyce związanej z firmą Arnold. Zdjęcia powinny być przesłane za pośrednictwem serwisu Facebook lub na adres biuro.arnoldbus@gmail.com z dopiskiem Lato z Arnoldem, w mailu powinno znajdować się dane kontaktowe, czyli: Imię i Nazwisko oraz numer telefonu. Zdjęcia można wysyłać od 30.05.2018 do 30.09.2018r.
 4. Spośród nadesłanych prac zostanie wytypowane 12 najlepszych zdjęć – typowanie odbędzie się przez pracowników firmy Arnold w sposób głosowania. Z wytypowanych 12 zdjęć , zostanie wyłonione 6 finałowych zdjęć w sposób głosowania publicznego które odbędzie się na stronie www.arnoldbus.eu oraz za pośrednictwem serwisu Facebook. Miejsca na podium określi ilość głosów uzyskanych przez zdjęcie. Wygra zdjęcie z największą ilością głosów w głosowaniu publicznym. Każde następne miejsce na podium określi ilość głosów w głosowaniu. Głosowanie finałowe potrwa od 30.09.2018r. do 30.11.2018r.
 5. Upominki przewidziane w zabawie to:
  • Miejsce pierwsze – Tablet Lenovo Tab 4
  • Dwa miejsca drugie –  kupony rabatowe na dowolny przejazd z firmą Arnold Bus, kwota kuponu rabatowego to 50 zł lub 10€
  • Trzy miejsca trzecie – upominki pocieszenia, kubki firmowe z logo Arnold Bus
 6. Zwycięzcy zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie lub w prywatnej wiadomości przez Facebook. Upominki dla zwycięzców zostaną wysłane firmą kurierską na podany przez zwycięzcę adres w terminie do 14 dni od zakończenia zabawy, czyli 30.11.2018r
 7. Zabawa nie jest w żaden sposób popierana ani sponsorowana przez serwis Facebook.
 8. Upominki ufundowane są przez firmę Arnold Bus – „Gastar” Arnold Gasz ul. Zielona 46, 45-554 Opole.
 9. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia „Zabawy konkursowej” jest – „Gastar” Arnold Gasz ul. Zielona 46, 45-554 Opole. Uczestnicy zabawy akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem „Zabawy konkursowej”. Dane osobowe Uczestników Zabawy będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Zabawy konkursowej.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć i wykluczenia z zabawy konkursowej w przypadku, gdy:
  • zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa
  • naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich
  • zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu przed czasem bez wyłonienia zwycięzcy z powodu:
  nie wystarczającej iloci nadesłanych prac (minimalna ilość nadesłanych prac – 20)
 12. W razie wątpliwości co do powyższego regulaminu oraz wszelkie pytania, skargi, reklamacje i komentarze prosimy kierować na adres vibar.op@gmail.com