Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług, które świadczy firma przewozowa Arnold Bus

Administratorem danych osobowych zawartych w firmie jest „Arnold Bus” Tomasz Szczubiał ul. Partyzancka 84, 45-828, Opole. NIP: 7542793905, REGON: 161429468. Tel: +48 609607606, e-mail: biuro.arnoldbus@gmail.com.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Administrator pozyskuje dane w następujący sposób:

 1. Dane podane dobrowolnie, telefonicznie lub za pomocą SMS
 2. Dobrowolnie wprowadzone danych w formularzach zawartych na stronie
 3. Poprzez gromadzenie plików “cookies”.

Administrator zbiera informacje podane przez użytkownika takie jak:

 1. Imię i Nazwisko
 2. Numer telefonu
 3. Lokalizacje
 4. Adres email

Dane, które zbieramy wykorzystane są tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji zlecenia przewozu przez Użytkownika.

Dane pozyskane telefonicznie i SMS

Dane pozyskane w sposób telefoniczny  to:

 1. Imię i Nazwisko
 2. Lokalizacja
 3. Numer telefonu

Dane osobowe podane dobrowolnie za pomocą telefonu i SMS nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane są przechowywane do czasu wykonania usługi. Po wykonaniu usługi dane nie są gromadzone.

Dane pozyskane z formularzy

W serwisie internetowym arnoldbus.eu znajdują się formularze:

 1. Formularz rezerwacji przejazdu
 2. Formularz rekrutacji pracownika
 3. Formularz do kontaktu email

Dane osobowe wprowadzone w formularzach zawartych w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane są przechowywane na zewnętrznych serwerach posiadające wszelkie zabezpieczenia zgodne z ustawa o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i prawo do zaprzestania przetwarzania swoich danych przez okres 3 miesięcy w, którym te dane są przechowywane.

Ciasteczka

Strona wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe identyfikujące Użytkownika i wysyłane do jego komputera.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
Cookies, znane również jako HTTP cookies, pliki cookie, ciasteczka to małe porcje informacji wysyłane przez stronę internetową i przechowywane w plikach przeglądarki internetowej użytkownika. Główną funkcją cookies jest możliwość odczytania zebranych danych w celu umożliwienia obsługi konta użytkownika i odtworzenia jego dotychczasowych aktywności w serwisie.
Cookies nie żadnych zawierają niebezpiecznych plików i nie można za ich pomocą dokonywać identyfikacji użytkownika i ustalać jego tożsamości.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane podane telefonicznie lub za pomocą SMS przechowywane są do momentu wykonania usługi, po jej wykonaniu dane są automatycznie usuwane. Wszystkie dane osobowe powierzone Administratorowi za pomocą formularzy przechowywane są maksymalnie do 3 miesięcy na zewnętrznych serwerach.

Jakie masz prawa do swoich danych

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych przez okres 3 miesięcy w, którym te dane są przechowywane.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.