Regulamin wewnętrzny – Arnold Bus. Obowiązuje od 01.01.2020r.

Właścicielem strony http://arnoldbus.eu jest:

„Arnold Bus” Tomasz Szczubiał ul. Partyzancka 84, 45-828, Opole. NIP: 7542793905, REGON: 161429468. Tel: +48 609607606, e-mail: biuro.arnoldbus@gmail.com.

Postanowienia ogólne

Wyjazdy międzynarodowe na trasie Polska – Niemcy – Holandia odbywają się codziennie. Wyjazdy z Polski od poniedziałku do soboty odbywają się w godzinach wieczornych. Niedziela wyjazd poranny oraz wieczorny. Powroty z Holandii są codziennie wieczorem.

W przypadku większych grup pod jeden wskazany adres (powyżej 6 osób) istnieje możliwość ustalenia indywidualnej godziny wyjazdu oraz ceny biletów.

Rezerwacja miejsca, przejazdu odbywa się:

  • dzwoniąc na numer +48 609607606 
  • wysłanie sms z dokładnymi danymi: (Imię i Nazwisko, adres skąd, adres, dokąd, data wyjazdu, ilość osób)
  • e-mail z dokładnymi danymi: (Imię i Nazwisko, adres skąd, adres, dokąd, data wyjazdu, ilość osób, oraz numer telefonu)
  • formularz rezerwacji na stronie www.arnoldbus.eu/rezerwacja-online

Potwierdzenie dokonanej rezerwacji odbywa się tego samego dnia i jest uzależnione od ilości wolnych miejsc. Przewoźnik dokonuje rezerwacji według kolejności zgłoszeń oraz wolnych miejsc. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji na żądany termin przez Pasażera w przypadku braku wolnych miejsc lub nie obsługiwanego terenu.

Potwierdzenie i omówienie szczegółów podróży odbywa się telefonicznie lub formie sms/email dzień przed zarezerwowanym przejazdem.

Brak kontaktu z pasażerem może skutkować anulowaniem rezerwacji (przewoźnik zastrzega sobie ustalenie ostatecznego terminu i pory do którego należy potwierdzić przejazd). 

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wyboru pojazdu przeznaczonego do przewozu Pasażerów na wyznaczonej trasie w zależności od dostępności pojazdu, ilości Pasażerów oraz długości trasu przejazdu. Wybór pojazdu jest całkowicie przypadkowy i zależny od jego dostępności.

W przypadku braku możliwości przejazdu na skutek awarii pojazdu, kiedy nie ma możliwości kontynuowania jazdy, przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia innego środka transportu w ciągu 24 godzin w zależności od miejsca awarii.

Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby kursy odbywały się zgodnie z ustaleniami, ale z przyczyn obiektywnych (awaria pojazdu, postoje na granicy, czynniki atmosferyczne i drogowe) nie może tego zagwarantować.

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedogodności podczas przejazdu powstałe z przyczyn nie zależnych od niego.

Prawa i obowiązki pasażera

Pasażer niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe ma obowiązek zapiąć pasy bezpieczeństwa. W busach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenie tytoniu. Za zanieczyszczenie pojazdu pobierana będzie opłata w wysokości 30€ lub 120zł na rzecz kosztów czyszczenia (np. zabrudzenia pojazdu podczas spożywania posiłków, umyślne zabrudzenia, itp.).

Przewoźnik ma prawo żądać opuszczenia pojazdu w przypadku, gdy pasażer:

nie przestrzega warunków regulaminu
– znajduje się w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających
– zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych pasażerów
– nie posiada wymaganych dokumentów granicznych
– dopuścił się wykroczeń celno-dewizowych.

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za:

– skutki spowodowane opóźnieniem pojazdu z przyczyn niezależnych od niego
bagaży znajdujących się w mikrobusie
– samowolne oddalenie się pasażera od mikrobusu w czasie postoju
– osoby niepełnoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna
– zatrzymanie pasażera przez służby graniczne

Nie ma możliwości przewożenia dzieci na kolanach, tylko w fotelikach do tego przystosowanych. Przewoźnik nie posiada stosownych fotelików i ten obowiązek pozostawia w kwestii pasażera.

Warunki przewożenia bagaży

Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu podróżnego o łącznej wadze 40 kg oraz bagażu podręcznego o gabarytach nieutrudniających podróż innym współpasażerom. Dodatkowe bagaże oraz bagaże o większych gabarytach wymagają dodatkowej opłaty nie mniejszej niż 40€ lub 190zł i jest to uwarunkowane ostateczną decyzją kierowcy.

Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu, płynów oraz innych wzbudzających podejrzenie niebezpiecznych.

Nie przewozimy zwierząt.

Ceny biletów

Ceny biletów za przejazd w jedną stronę uwarunkowane są w dużej mierze od cen rynkowych paliw w krajach UE oraz kursu euro.

(Cennik obowiązujący na dzień  01.07.2023r.)

Koszt przejazdu na trasach Polska-Niemcy-Holandia to:

Przy dokonaniu przedpłaty na konto bankowe*

480 zł / 110 €

Płatne gotówką w busie u kierowcy w dniu wyjazdu

520 zł / 120 €

* – Dane do przedpłaty na konto wysyłane są do każdego indywidualnie po dokonaniu rezerwacji na przejazd.

Rezygnacja z przejazdu

  • jeśli zgłoszenie rezygnacji nastąpi do 48 godzin przed planowanym wyjazdem pasażerowi przysługuje 100% zwrotu ceny biletu.
  • jeśli zgłoszenie rezygnacji nastąpi do 24 godzin przed planowanym wyjazdem pasażerowi przysługuje 50% zwrotu ceny biletu.
  • jeśli zgłoszenie rezygnacji nastąpi w dniu wyjazdu pasażerowi nie przysługuje zwrot ceny biletu.

Reklamacje i zastrzeżenia

Wszystkie zastrzeżenia oraz reklamacje prosimy kierować pisemnie na adres e-mail – biuro.arnoldbus@gmail.com. Przewoźnik zobowiązuje się do rozpaczania każdej reklamacji w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej otrzymania.

Pasażerowie decydujący się na przejazd z przewoźnikiem ARNOLD BUS zgadzają się z w/w regulaminem bez zastrzeżeń