Regulamin

Regulamin

Postanowienia ogólne

1.

Wyjazdy międzynarodowe na trasie Polska – Niemcy – Holandia odbywają się codziennie. Wyjazdy poranne (wyjazd z Opola ok. godz. 07:00) w poniedziałki, wtorki, środy i niedziele oraz wyjazdy wieczorne (wyjazd z Opola ok godz. 18:00) w czwartki, piątki, soboty i niedziele. W przypadku większych grup pod jeden wskazany adres, możliwość ustalenia indywidualnej godziny wyjazdu.

2.

Cena za przejazd jest kwotą brutto w jedną stronę od jednej osoby.

3.

Rezerwacja miejsca powinna odbywać się telefonicznie, wysłanie sms lub e-mail z dokładnymi danymi (Imię i Nazwisko, adres skąd, adres, dokąd, data wyjazdu, ilość osób oraz numer kontaktowy) albo skorzystać z formularza rezerwacji na stronie www.arnoldbus.eu.

4.

Dokładna godzina wyjazdu potwierdzana jest dzień przed wyjazdem lub w dniu wyjazdu.

5.

Pasażer niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe ma obowiązek zapiąć pasy bezpieczeństwa.

6.

W busach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenie tytoniu.

7.

Przewoźnik ma prawo żądać opuszczenia pojazdu w przypadku, gdy pasażer:

– nie przestrzega warunków regulaminu
– znajduje się w stanie nietrzeźwym
– zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych pasażerów
– nie posiada wymaganych dokumentów granicznych
– dopuścił się wykroczeń celno-dewizowych.

8.

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za:

– skutki spowodowane opóźnieniem mikrobusu
– bagaży znajdujących się w mikrobusie
– samowolne oddalenie się pasażera od mikrobusu
– osoby niepełnoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna
– zatrzymanie pasażera przez służby graniczne

9.

W przypadku braku możliwości przejazdu na skutek awarii pojazdu , kiedy nie ma możliwości kontynuowania jazdy, przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia innego środka transportu w ciągu 12 godzin (w zależności od miejsca awarii). Przewoźnik dołoży wszelkich starań aby mikrobusy kursowały zgodnie z ustaleniami, ale z przyczyn obiektywnych ( awaria mikrobusu, postoje na granicy, czynniki atmosferyczne i drogowe) nie może tego zagwarantować.

10.

Za zanieczyszczenie pojazdu pobierana będzie opłata w wysokości 30 EURO na rzecz kosztów czyszczenia (np. zabrudzenia pojazdu podczas spożywania posiłków, umyślne zabrudzenia, itp.)

11.

Nie ma możliwości przewożenia dzieci na kolanach, tylko w fotelikach do tego przystosowanych.

12.

Bilet dwuprzejazdowy jest dokumentem imiennym, dlatego też nie może być odstąpiony innej osobie.

13.

Bilet jest ważny przez okres 3 miesięcy licząc od daty wystawienia.

14.

Pasażer winien dokonać rezerwacji -„powrót” nie później niż na 3-4 dni przed planowanym wyjazdem. Przewoźnik dokonuje rezerwacji według kolejności zgłoszeń. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji na termin żądany przez Pasażera w przypadku braku wolnych miejsc.

15.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia biletu przewoźnik nie wystawia duplikatu ani nie zwraca uiszczonych należności.

16.

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub która z własnej winy nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, na której imię i nazwisko został wystawiony bilet.

17.

Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu podróżnego o łącznej wadze 30 kg oraz bagażu podręcznego

18.

Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.

19.

Pasażerowie decydujący się na przejazd z ARNOLD BUS zgadzają się z w/w regulaminem bez zastrzeżeń.

Ściągnij regulamin
w postaci pliku PDF