Regulamin

Regulamin

Postanowienia ogólne

1.
Wyjazdy międzynarodowe na trasie Polska – Niemcy – Holandia odbywają się codziennie. Wyjazdy poranne (wyjazd z Opola ok. godz. 07:00) w poniedziałki, wtorki, środy i niedziele oraz wyjazdy wieczorne (wyjazd z Opola ok godz. 18:00) w czwartki, piątki, soboty i niedziele. W przypadku większych grup pod jeden wskazany adres, możliwość ustalenia indywidualnej godziny wyjazdu.

2.
Cena za przejazd jest kwotą brutto w jedną stronę od jednej osoby.

3.
Rezerwacja miejsca powinna odbywać się telefonicznie, wysłanie sms lub e-mail z dokładnymi danymi (Imię i Nazwisko, adres skąd, adres, dokąd, data wyjazdu, ilość osób oraz numer kontaktowy) albo skorzystać z formularza rezerwacji na stronie www.arnoldbus.eu

4.
Dokładna godzina wyjazdu potwierdzana jest dzień przed wyjazdem lub w dniu wyjazdu.

5.
Pasażer niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe ma obowiązek zapiąć pasy bezpieczeństwa.

6.
W busach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenie tytoniu.

7.
Przewoźnik ma prawo żądać opuszczenia pojazdu w przypadku, gdy pasażer: • nie przestrzega warunków umowy o przewóz • znajduje się w stanie nietrzeźwym • zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych pasażerów • nie posiada wymaganych dokumentów granicznych • dopuścił się wykroczeń celno-dewizowych

8.
Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za: • skutki spowodowane opóźnieniem mikrobusu. • bagaży znajdujących się w mikrobusie • samowolne oddalenie się pasażera od mikrobusu. • osoby niepełnoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna. • zatrzymanie pasażera przez służby graniczne.

9.
Za zanieczyszczenie pojazdu pobierana będzie opłata w wysokości 30 EURO na rzecz kosztów czyszczenia (np. zabrudzenia pojazdu podczas spożywania posiłków, umyślne zabrudzenia, itp.)

10.
Nie ma możliwości przewożenia dzieci na kolanach, tylko w foteliku.

11.
Bilet jest dokumentem imiennym, dlatego też nie może być odstąpiony innej osobie.

12.
Bilet jest ważny przez okres 6 miesięcy licząc od daty wystawienia.

13.
Pasażer winien dokonać rezerwacji -„powrót” nie później niż na 3-4 dni przed planowanym wyjazdem. Przewoźnik dokonuje rezerwacji według kolejności zgłoszeń. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji na termin żądany przez Pasażera w przypadku braku wolnych miejsc.

14.
W przypadku zagubienia lub zniszczenia biletu przewoźnik nie wystawia duplikatu ani nie zwraca uiszczonych należności.

15.
Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub która z własnej winy nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, na której imię i nazwisko został wystawiony bilet.

16.
Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu podróżnego o łącznej wadze 30 kg oraz bagażu podręcznego

17.
Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.

18.
Pasażerowie decydujący się na przejazd z ARNOLD BUS zgadzają się z w/w regulaminem bez zastrzeżeń.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt: +48 609607608 lub +48 607577252.